Selected logos III

Selection of published & unpublished logos, logotypes and symbols I created over the past 9 months

 • 01_Logos_01-09_01
 • 01_Logos_01-09_03
 • 01_Logos_01-09_04
 • 01_Logos_01-09_06
 • For sale, contact: hello@szarka.me
  01_Logos_01-09_07
 • For sale, contact: hello@szarka.me
  01_Logos_01-09_08
 • 01_Logos_01-09_09
 • 01_Logos_01-09_10
 • 01_Logos_01-09_11
 • 01_Logos_01-09_12
 • 01_Logos_01-09_15
 • 01_Logos_01-09_16